ประดู่แดง ไม้ประดับต้นใหญ่ให้ดอกสีแดงเด่นส่งกลิ่นหอมโชยตามลม นิยมปลูกในที่โล่งแจ้ง

ประดู่แดง ไม้ประดับต้นใหญ่ให้ดอกสีแดงเด่นส่งกลิ่นหอมโชยตามลม นิยมปลูกในที่โล่งแจ้ง

ประดู่แดง ไม้ประดับต้นใหญ่ให้ดอกสีแดงเด่นส่งกลิ่นหอมโชยตามลม […]